Verklaring betreffende de informatieplicht

(Privacybeleid)

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van bijzonder belang. Daarom verwerken wij uw gegevens uitsluitend op basis van de wettelijke bepalingen (DSGVO, TKG 2003). In deze informatie over gegevensbescherming informeren wij u over de belangrijkste aspecten van de gegevensverwerking in het kader van onze website.

Contacteer ons

Als u contact met ons opneemt via het formulier op de website of via e-mail, worden de door u verstrekte gegevens niet langer opgeslagen dan nodig is om aan onze contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen en om eventuele aansprakelijkheidsclaims af te wijzen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

koekjes

Onze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die met behulp van de browser op uw eindapparaat worden opgeslagen. Ze doen geen kwaad.

Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige cookies blijven opgeslagen op uw terminal totdat u ze verwijdert. Zij stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

Als u dit niet wenst, kunt u uw browser zo instellen dat deze u over de instelling van cookies informeert en u staat dit alleen in individuele gevallen toe.

Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

webanalyse

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics (Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043). Hiervoor worden cookies gebruikt, die een analyse van het gebruik van de website door uw gebruikers mogelijk maken. De op deze manier gegenereerde informatie wordt overgebracht naar de server van de aanbieder en daar opgeslagen.

U kunt dit voorkomen door uw browser zo in te stellen dat er geen cookies worden opgeslagen.

Wij hebben met de aanbieder een overeenkomst gesloten voor de verwerking van de ordergegevens.

Uw IP-adres wordt geregistreerd, maar onmiddellijk gepseudonimiseerd. Dit betekent dat alleen een ruwe lokalisatie mogelijk is.

De relatie met de web analytics provider is gebaseerd op de Privacy Shield overeenkomst tussen de EU en de VS.

De gegevensverwerking is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van § 96 lid 3 TKG en artikel 6 lid 1 onder a (toestemming) en/of f (rechtmatig belang) van de DSGVO.

Onze zorg in de zin van de DSGVO (gerechtvaardigde interesse) is de verbetering van ons aanbod en onze webuitstraling. Aangezien de privacy van onze gebruikers is belangrijk voor ons, de gebruikersgegevens.

De gebruikersgegevens worden opgeslagen voor een periode van 14 maanden.

uw rechten

In principe hebt u het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, herroeping en bezwaar. Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de wet op de gegevensbescherming of dat uw aanspraken op gegevensbescherming anderszins op enigerlei wijze zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Oostenrijk is dit de gegevensbeschermingsautoriteit.

U kunt ons bereiken onder de volgende contactgegevens:

Jozanne & Harry Martens | 9640 Kötschach-Mauthen, Kötschach 384 | martens.harry@gmail.com | +43 4715 / 20906